Sunday, 24 October 2021

หน้าแรก

ไปน่านกัน | go2nan.com

น่าน…จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ที่ต้องการหลีกหนีจากความวุ่นวายในเมืองใหญ่ เพื่อมาสัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชาวบ้าน กับธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์

สถานที่ท่องเที่ยวใน จ.น่านนั้นมีมากมาย ใช้เวลาเที่ยวคงต้องมีหลายวันอยู่ เพราะแต่ละที่น่าๆไปทั้งนั้น

เที่ยววัด…หากใครมาน่านแล้วไม่ได้แวะวัดภูมินทร์ถือว่ามาไม่ถึงน่าน จุดเด่นของวัดนี้คือ “พระอุโบสถจตุรมุข” และภาพกระซิบรักบรรลือโลก ส่วนวัดอื่นที่อยากแนะนำให้แวะไปไหว้สักการะก็คือ วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดศรีพันต้น วัดปรางค์(อ.ปัว) วัดหนองบัว วัดภูเก็ต(ชื่อเหมือนกับ จ.ภูเก็ตเลย) วัดศรีมงคล

เที่ยวดอย นอนเต้นท์ ดูทะเลหมอก…อันนี้เราขอนำเสนอดอยเสมอดาว และ ดอยภูคา แต่หากยังมีเวลาควรแวะเที่ยว อช.ขุนสถาน ดอยผาผึ้ง ดอยสวนยาหลวง และภูแว

เสพงานศิลปะได้ที่…หอศิลป์ริมน่าน

Unseen Nan ที่นี่ที่เดียว…วังศิลาแลง(แกรนด์แคนยอนเมืองปัว) ต้นดิกเดียม(ต้นไม้จั๊กกะจี้ได้) ต้นชมพูภูคา

นอนโฮมสเตย์กลางทุ่งนา…ที่ฮิตๆส่วนใหญ่จะอยู่ที่ อ.ปัว เช่น ตูบนาโฮมสเตย์ โฮมสเตย์ตานงค์ โรงเรียนชาวนา เป็นต้น

ที่พักริมน้ำสุดคูล…เพราะแต่และที่อากาศเย็นสบายเกือบทั้งปี ที่พักริมน้ำยอดฮิตที่เต็มตลอดช่วงท่องเที่ยวคือ อุ่นไอมาง อาโปเดอมาง

สัมผัสวัฒนธรรมคนท้องถิ่น…เดินเที่ยวถนนคนเดินข้างวัดภูมินทร์ เรียนรู้การทอผ้าที่โฮงเจ้าฟองคำ ปั่นจักยานชมเมืองเก่า

เว็บไซด์ www.go2nan.com มีแนวคิดที่จะช่วยประชาสัมพันธ์สถานที่เที่ยวในจังหวัดไปพร้อมๆกับการนำเสนอที่พัก ที่กิน เพื่อให้นักเดินทางที่จะมาเที่ยวน่านได้ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนเดินทาง

วัดพระธาตุเขาน้อย

“หากจะถามว่าผมรักอะไรใน “น่าน” มากที่สุด สำหรับผมไม่ใช่สถานที่ๆได้ไป แต่อยู่ที่ “คนน่าน” เนี่ยแหละ ที่มีอัธยาศัยที่ดี “